A-tipi Eğitim Sistemi | Modafen

Bir kez Modafenli,
Her zaman Modafenli.

A-tipi Eğitim Sistemi

Mona Lisa

Modafen, kurulduğu günden bu yana Türkiye’de sosyal ve akademik açıdan optimum dengenin elde edildiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemiş, bunun için A-tipi bir eğitim ve öğretim anlayışını benimsemiştir.

Modafen’in amacı gerek Türkiye’de gerek yurt dışında başarılı olmanın yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan sorumluluk sahibi bireyler, girişimci liderler, öğrencilik hayatlarını mutlu geçirmiş ve Modafen kültürü almış gençler mezun etmektir.

Modafen akademik programını geliştirirken bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerin yaratıcı, sosyal, kültürel, analitik yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirebilecek, donanımlı bir eğitim almasına olanak verecek seçimler yapmaya özen göstermiştir. Programın hedefi, her nerede olursa olsun kendini ve ülkesini başarıyla temsil edebilecek, düşüncelerini birden fazla dilde rahatlıkla, akıcı ve yapıcı biçimde aktarabilecek, kapsamlı ve global bir bakış açısına sahip, yeniliklere adapte olabilen, bireysel başarılarının yanı sıra grup çalışmalarında da verim sağlayabilen, istekli ve yetenekli öğrenciler yetiştirebilmektir. Modafen’de ders saatleri içinde ve dışında tüm öğrenciler merak etmeye, araştırma yapmaya, verileri soru sorarak benimsemeye, hayatları boyunca öğrenmeyi sürdürmeye, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye teşvik edilirken onların öz güveni yüksek, saygılı, yaratıcı, özgün ve mutlu birer birey olarak büyümeleri desteklenmektedir.

Modafen’de A-tipi eğitim alanlar için akademik başarı gereklidir fakat bu başarı tek başına yeterli değildir.

Modafen, derslerde ve derslerin ötesinde, öğrencilerine:

  • Arkadaşlığa, tecrübeye ve dürüstlüğe değer vermeyi,
  • Özgürlüklerin belirli düzeyde sorumluluk sahibi olmak ile elde edilebileceğini,
  • İnsanın kendisini tanımasının gerekliliğini,
  • Bununla birlikte diğer insanların hak, ihtiyaç ve isteklerine duyarlı olmayı,
  • Çevre bilinci ile çevreci seçimlerin önemini öğretir.

Modafen’de okul öncesi eğitim düzeyinde başlayan ve öğrencilerin yaşları büyüdükçe sağlamlaşarak ve derinleşerek seyreden bu anlayış Modafen Anaokulu (EdukaKids), Modafen İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi ile üniversiteye kadar devam eden bir sürece yayılmıştır. Modafen, bu sürecin başlangıç tarihi veya süresinden çok, süreç içinde edinilen tecrübeler ve kurulan ilişkilere önem verdiğini parolasında özetlemektedir:

“Bir kez Modafenli, her zaman Modafenli.”