EdukaKids Anaokulu | Modafen

Bir kez Modafenli,
Her zaman Modafenli.

EdukaKids Anaokulu

Mona Lisa

Okul Öncesi Eğitimde Neler Yapıyoruz?

Anaokulumuzda her yaş grubu için özel hazırlanmış eğitim programımız, sorgulamaya ve bütüncül öğrenmeye dayalı bir anlayıştan hareket ederek, çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekler. Çocuklar bu programda deneyimli öğretmenleri ile birlikte merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler. Tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak, problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçirirler.

Sınıf zamanları, küçük ve büyük gruplar hâlinde yapılan farklı çalışmalardan planlanmıştır. Küçük grup çalışmaları öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve gelişim hızlarına göre düzenlenir. Büyük grup çalışmaları ise öğrencilerin birlikte hareket etmesine, günü yaşamasına, yönergeleri izlemesine, sosyalleşmesine, dil gelişimlerine ve paylaşımlarına olanak sağlar. Büyük grup çalışmaları, özellikle hazırlık sınıfları için ilkokula geçiş sürecine de alt yapı oluşturur.

Oyun, eğitim programımızın temelini oluşturur. Serbest ve organize oyunlarla kendini ifade etmeyi, keşfetmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, becerilerini ortaya koymayı öğrenirler.

Bahçe ve bahçe oyunları da günlük yaşantımızda önemli yer tutar.

Çocukların ilkokula geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan hazırlık ve okuma yazma altyapı çalışmaları da Türkçe ve İngilizce olarak yapılmaktadır. Görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinlikleri gibi bilişsel alanların yanı sıra, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve diğer sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinliklerle de desteklenmektedir.

Kurumsal web sitesi için tıklayınız.