Bir kez Modafenli,
Her zaman Modafenli.

Modafen 2. Yabancı Dil Bilgi Yarışması

21 Aralık Perşembe günü okulumuzda 6. Sınıflar arasında ikincisi yapılan “İkinci Yabancı Dil Bilgi Yarışması” düzenlendi.

Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça olmak üzere 4 ayrı dilde yarışan öğrencilerimiz büyük bir heyecanla soruları cevapladı. Soruları cevaplarken düşündüler, tartıştılar, eğlendiler ve kazandılar. Her dilden 2 grup seçildi ve gruplarda 3 öğrenci yarıştı. Sorular Dilbilgisi, Kültür ve Kelime Bilgisi konularından oluşmak üzere 3 bölüm ve 20 soruydu. Her dilin sunucusu, yarışmayı kendi yabancı dilinde sundu. Puanlama ise, 2. Yabancı dil öğretmenlerinden oluşan juri tarafından yapıldı.

Fransızcada; Etoile olarak adlandırılan 1. grupta Vanessa Gazze, Ahmet Emre Aksu, Ayşe Naz Kartal, Soleil olarak adlandırılan 2. grupta ise Begüm Naz Dede, Eylül Azimzade, Ece Yoldaş, yarışırken Buğra Taşyar yarışmayı sundu.

Almancada; Berlin olarak adlandırılan 1. grupta Demir Türköz, Oya Yıldız ve Arda Emre Sancak, Hamburg olarak adlandırılan 2. grupta ise Talya Olcay, Ali Yiğit Dal ve Alya Mutlu yarışırken Ayda Çakıroğlu yarışmayı sundu.

İspanyolcada; Cervantes olarak adlandırılan 1. Grupta Lara Koçtürk, Defne Erdim, Derin Seyis, Homero olarak adlandırılan 2. Grupta Seda Atilla, Cansu Canik, Rona Çetin yarışırken, Pamir Özgülşen yarışmayı sundu.

Rusçada: Тигры olarak adlandırılan 1. grupta Nisan Onar, Kaya Aşar, Львы olarak adlandırılan 2. grupta ise Melisa Turan, Alperen Tataroğulu yarışırken Esmahan Gülen yarışmayı sundu.

Nihayet yarışmanın sonuçları açıklandı ve hak eden öğrencilerimiz ödüllerini aldı. Fransızcada kazanan grubumuz Soleil grubu, Almancada Berlin grubu, İspanyolcada Cervantes grubu ve Rusçada kazanan grubumuz ise Львы grubu oldu. Modafen ailesi olarak öğrencilerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.