Nasıl Modafenli Olunur? | Modafen

Bir kez Modafenli,
Her zaman Modafenli.

Nasıl Modafenli Olunur?

Mona Lisa

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul başvurularının kabulü için üç farklı yol sunmuştur.

  1. Başvuru tarihi sırasına göre
  2. Gerçekleşecek kura çekimi ile
  3. Seviye tespiti ile

Potansiyel Modafen öğrencisinin seviyesinin belirlenmesinde, görüşme yaptığı öğretmenlerin değerlendirme ve görüşleri büyük rol oynamaktadır.

Bir okul, bu yollardan hangisinde karar kılarsa bütün yıl boyunca yaptığı her kaydı, aynı şartlar altında gerçekleştirmek zorundadır.

Modafen’de, kuruma katılacak olan öğrenciler sözlü ve yazılı olarak katılacakları seviye belirleme görüşmeleri ile analiz edilmektedir. Modafen çoktan seçmeli testlerin bir çocuğun kendine özgü öğrenim süreci bir yana, akademik seviyesini dahi belirlemede yetersiz kalabileceği gerçeğini göz ardı etmemektedir. Dolayısıyla çocukların akademik başarıları, öğrenme modelleri, düşünce teknikleri, davranış tarzları ve potansiyelleri hakkında bilgi edinmek ve bu bilgileri doğru yorumlayabilmek için okula başvuran her öğrenciyi 20 ile 60 dakika arasında değişen sürelerde ders içerikli bir mülakata almaktadır.

Modafen ailesinin bir parçası olan veliler de değerlendirmede önemli bir kıstas oluşturmaktadır.

Bir velinin, öğrenci üzerinde yarattığı etkiye önem veren Modafen, öğrenciler ile birlikte velileri de tanımak ve ailenin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak adına yapılan veli görüşmeleri için pazar günleri, belirli istisnalar dışındaysa her gün randevu vermektedir.