Öğrenci Profili | Modafen

Bir kez Modafenli,
Her zaman Modafenli.

Öğrenci Profili

Mona Lisa

Modafen; öğrencilerini çağdaş ve bilime dayalı bir ortamda üst düzeyde öğrenim için geliştiren, hayata hazırlayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, geleceğin modern Türkiye’sinde etkin söz sahibi olacak A-tipi bireyler yetiştiren “model okul” olmayı hedeflemektedir.

Modafen’e uyum sağlayan öğrenciler:

 • Sürekli gelişen
 • Öz güveni, iletişim gücü ve hedefleri yükselen
 • Girişimci, üretken, sorgulayan, araştıran
 • Dürüst ve etik davranışlar sergileyen
 • Dinlemeyi bilen
 • Zamanı verimli kullanabilen
 • Analiz ve sentez yapabilen
 • Analitik ve eleştirel düşünce becerilerine sahip
 • Bilgi ve becerilerini pratiğe dönüştürebilen
 • Öğrenmenin yaşam boyu süren bir etkinlik olduğunu bilen
 • Bireysel disiplin ve grup disiplininin önemini kavramış
 • Çevre bilincine sahip
 • Çeşitli sanat dallarına ilgi duyan ve hobi geliştirebilen
 • Sporu yaşamın bir parçası olarak gören, belli spor dallarında uzmanlaşan
 • Teknolojik yeniliklere uyum sağlayan
 • Sağlıklı ve dengeli yaşamayı bir yaşam biçimine dönüştüren
 • Modafen ailesinin tüm üyelerine saygı gösteren
 • Modafen ailesine bağlı ve katkıda bulunmak isteyen bireylerdir.