Yurt Dışı Danışmanlık | Modafen

Bir kez Modafenli,
Her zaman Modafenli.

Yurt Dışı Danışmanlık


Modafen Yurt Dışı Üniversite’ye Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi


yuvarlak1yuvarlak2yuvarlak6yuvarlak5yuvarlak7yuvarlak4yuvarlak3yuvarlak8

Hakkımızda

Modafen, deneyimli eğitim kadrosu ile öğrencilerimizin eğitim yaşamı boyunca doğru kararlar almasına her zaman destek olmaktadır.  Bu desteği sunarken öğrencilerimizin hedefi belirlenir, hedeflerin altındaki değerler keşfedilir, vizyonerlik ışığı altında doğru kararlar alabilmesi sağlanır, alternatifler yaratılır ve bireysel çalışma, esnek program uygulamaları ile hedefe ulaşım sağlanır.

Modafen, yurt dışı eğitimi hedefleyen öğrencilerimiz için oluşturduğu bu merkez ile danışmanlık hizmetini kendi kurumsal çatısı altına aldı. Bu çatı altında oluşturulan özel ekip ile öğrencilerimize güvenilir ve kaliteli bir danışmanlık hizmeti sunmak amaçlanıyor.

ABD, Kanada, İngiltere, İtalya, İspanya, İsviçre, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde lisans ve lisansüstü eğitim görmek isteyen, yaz okullarına ve dil okullarına katılmak isteyen, eğitimlerini ve yabancı dillerini uluslararası kabul gören sınavlarla tescil etmek isteyen tüm öğrenci ve mezunlarımız için “Modafen Yurt Dışı Üniversiteye Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi” deneyimli ekibi ile yardıma hazır bekliyor olacak.*

*Bu hedefler doğrultusunda Modafen Lisesi de lisans ve IB programı sunmak amacıyla başvuru koşullarını tamamlamak üzeredir.


Modafen, deneyimli ekibiyle, yurt dışında eğitim görmek isteyen ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz için danışmanlık hizmetlerini daha da ileriye taşıyor.

Hizmetlerimiz

 • Yurt dışı üniversiteleri için gerekli hazırlık programları ve sınavlar
 • Bridge Programı
 • İngilizce Dil Programları
 • Lisans Programları
 • SAT, AP, TOEFL, IELTS, YÖS
 • Yurt Dışı Yaz Okulları
 • Sertifika Programları

Yol Haritası

Ön Görüşme

Bu ilk görüşmede öğrencimiz ve ailesi ile tanışılır .Danışmanlık hizmetleri hakkında genel bilgilendirme yapılır. Daha sonra, öğrencimizin bireysel değerlendirmesi yapılır ve ileriye dönük hedef ve beklentileri saptanır. Veli ile geri bildirim görüşmesi sonrası program oluşturulur.

Öğrenci Görüşmeleri

Öğrencimiz ve ailesi ile yapılan ön görüşmede elde edilen veriler değerlendirilir, öğrencimizin özellikleri gözden geçirilir. Tercihler ve planlar tartışılır; başvuru ile ilgili temel bilgiler, akademik hedefler ve zamanlamada öncelikler saptanır. Bu doğrultuda öğrencimize öneriler sunulur. Öğrencimizin takibi sırasında öğrencinin gelişen ve değişen koşullara göre esnekliği de korunarak hedeflere ulaşılması sağlanır.


“Yurt Dışı Üniversiteye Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi” ile öğrencilerimiz Modafen aile çatısı altında güvenilir ve kaliteli danışmanlıkla buluşuyor.

Başvuru Sürecinde Danışmanlık ve Destek

Öğrencimizin akademik gelişmesi sürekli olarak gözlenir ve yönlendirilir. Program tasarlandığı gibi uygulanmaya başlar. Alınması gereken testler için hazırlık konusunda tavsiyelerde bulunulur. Başvuru formu ve kompozisyonlar gözden geçirilir ve son karar aşamasına kadar tüm aşamalarda destek verilir. Tüm başvurular tamamlandıktan sonra okulların kararları açıklanana kadar başvuruların takibi yapılır.


Lisans Başvuru Süreci

 • Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencimiz ve ailesi ile ön görüşme yaparak başvurulmak istenen ülkedeki okullar ve başvuru koşulları ile ilgili bilgilendirmek
 • Öğrencimizin koşullarını değerlendirip “öğrenciye özel” plan ve program yaparak okuldaki ders seçimine yardımcı olmak, ders dışı aktivitelerini belirlemek
 • Düzenli yapılan öğrenci görüşmelerinde yapılmış olan programın uygulanmasını denetlemek
 • Başvurulacak okulların listesini hazırlamak
 • Başvuru yapılmasına karar verilen okullar için ön koşul olan sınavları saptayıp bu sınavlar için danışmanlık yapmak
 • Tüm başvuru sürecini öğrencimiz ile birlikte yürütmek
 • Başvuruların gönderilmesinden sonuçların açıklanmasına kadar geçen sürede başvuru takibi yapmak
 • Öğrencimizin aldığı kabulleri değerlendirerek karar vermesinde yardımcı olmak
 • Okulumuzu ziyaret eden yurt dışı üniversite temsilcileri ile öğrencilerimizi buluşturarak okulu tanımalarını sağlamak ve aynı zamanda öğrencilerimizi de bu okullara tanıtmak
 • Bireysel koçluk, sosyal stiller saptama, enneagram  uygulama, swot analizi (strenghts, weaknesses, opportunities and threats) ile öğrencilerimiz için en doğru yol haritasını ortaya çıkarmak
 • Karakter, kişilik özellikleri ve yeteneklerine uygun bir şekilde vizyoner olmalarını sağlayarak üniversite, bölüm ve meslek seçimlerini yapmak

İletişim

Steve Leck
Yurt Dışı Danışmanı
Foreign Education Consultant
steve.leck@modafen.com.tr